Helderziende kamerleden

Geplaatst op 20-06-2008 door Marina Lacroix | resultaten | tags: , , | comment image Geen reacties »

In de data die we met de Political Mashup hebben verzameld over de tijd die zit tussen de dag dat een kamervraag is gesteld en de dag waarop het bericht waarnaar de noot behorende bij die vraag verwijst is verschenen, doet zich wat interessants voor. Regeren is vooruitzien, maar we stuiten hier op kamerleden met een wel héél vooruitziende blik. Vrijwel iedere partij stelt zo nu en dan een vraag waarin naar een bron wordt verwezen die een dag of 350 later pas zal verschijnen. Vermoedelijk klopt er dus iets niet in de dataverzameling.

De vraag is of het aan de Mashup ligt, of aan de brondata. Opvallend genoeg gaat het in alle gevallen om kamervragen die in 1998 of daarna zijn gesteld. Dat betekent dat de data nooit uit Staten-Generaal Digitaal komen, maar altijd uit Parlando. Wat verder opvalt is dat het in precies de helft van de gevallen gaat om een noot die in december is gedateerd en een vraag die begin januari is gesteld. Het zou dus best zo kunnen zijn dat er sprake is van vergissingen die net na de jaarwisseling in de documenten zijn geslopen. Helaas verklaart dat niet op overtuigende wijze waarom bijvoorbeeld D66 op 5 maart 2003 een vraag stelde over een document dat op 2 oktober van datzelfde jaar zou verschijnen.

Er is nog een ander klein probleem met deze ruwe dataverzameling, en dat is dat het geen onderscheid maakt tussen het soort bron waar in de noot naar verwezen wordt. Daardoor weten we nu niet of we te maken hebben met een verwijzing naar een ander kamerstuk, naar een krantenartikel of naar een wetsvoorstel. Willen we deze data gebruiken om uitspraken te doen over de snelheid waarmee politici inspelen op wat er in de media is verschenen, dan is het belangrijk dat we alleen de bronnen die naar de media verwijzen meenemen in de verzameling.

Wie benieuwd is naar de snelheid waarmee kamerleden reageren op berichten die ze ergens horen of lezen moet dus nog even wachten tot het mysterie is opgelost. Op basis van de huidige gegevens (die dus verstoord worden door mysterieuze negatieve waarden) kunnen we alvast geen duidelijk patroon zien. Wel doet zich een interessant gat voor in de grafiek in de periode 2002 – 2004. In die tijd was het aantal dagen tussen vraag en de publicatiedatum van een bron een stuk kleiner dan in alle andere jaren tussen 1998 en nu. Dit is toevallig precies de periode waarin de eerste kabinetten Balkenende net geïnstalleerd waren. Stof voor verder onderzoek dus!

Hijgerigheid

Reageer

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.