Mashup onderzoek in “De Dag”

Geplaatst op 29-09-2008 door Maarten Marx | Uncategorized | | comment image Geen reacties »

Ochtendkrant De Dag heeft over ons onderzoek naar de gebruikte bronnen in de Kamervragen bericht. Jammer genoeg zonder bronvermelding. Maar met een mooie grafiek. Bron: Dag, 2008-07-03.

Debatstructuur van de algemene beschouwingen van 2008

Geplaatst op 19-09-2008 door Maarten Marx | Political Mashup | | comment image Geen reacties »

We hebben een debatstijdslijn van de Algemene Beschouwingen van 17 September 2008 gemaakt op basis van de voorlopige notulen.

Het debat bevat 624 uitspraken met in totaal 74068 woorden. Er zijn 132 betogen van sprekers op de spreekstoel of achter de regeringstafel, 339 interrupties waarvan 65 door de voorzitter, en 153 korte uitspraken door sprekers op de spreekstoel of achter de regeringstafel.

Hamer is het vaakst aan het woord (100 keer), en Van der Vlies het minst (11 keer).
Van Geel is het langst aan het woord (8638 woorden), en Verdonk het kortst (1743 woorden).

De spreker die het meest (80 keer) onderbroken wordt is Van Geel . Pechtold is degene die het vaakst anderen onderbreekt (55 interrupties).

Informatiebehoeften op de PoliDocs data

Geplaatst op 16-09-2008 door Maarten Marx | Uncategorized | | comment image Geen reacties »

Met de start van het nieuwe politieke jaar willen we misschien ook terugkijken hoe zaken in eerdere jaren liepen. Hieronder noemen we wat simpele informatiebehoeften die te vervullen zijn op basis van materiaal dat beschikbaar is bij Parlando en de SGD.
De ambitie van polidocs is om dit soort vragen heel gemakkelijk te kunnen stellen en er antwoord op te krijgen.

Deze pagina bevat een lijst met XQueries die al onderstaande informatiebehoeftes implementeren. De lijst is opgesteld door Loredana Afanasiev en getest op MonetDB-XQuery. Sommige van de gebruikte functies zijn specifiek voor MonetDB en geen onderdeel van de XQuery standaard.

Moties

 1. Hoeveel moties werden er ingediend in 2007?
 2. Hoeveel moties diende elke partij in in 2007? Uitgesplitst naar hoofd- en mede-indiener.
 3. Wat was het slagingspercentage per partij in 2007? Geef per partij het aantal door die partij ingediende moties die werden aangenomen, verworpen en de rest.
 4. Welke partijen dienden samen moties in? Geef voor elke partij P1, voor elke partij P2, het aantal in 2007 ingediende moties waarbij iemand van P1 hoofdindiener was, en er iemand van P2 mede-indiener was.

Kamervragen

 1. Hoeveel Kamervragen werden er gesteld in 2007?
 2. Hoeveel Kamervragen stelde elke partij in in 2007?
 3. Geef me alle vragen gesteld in 2007 over het onderwerp “varkens”. (Kamervragen waar wel de antwoorden maar niet de vragen over “varkens” gaan zijn geen relevante hits.)
 4. Wat was de gemiddelde reactiesnelheid in dagen per ministerie in 2007?
 5. Zet het aantal dagen tussen het indienen van een Kamervragen en de publicatie van de bron die leidde tot de vraag uit tegen het aantal Kamervragen gesteld in 2007

Handelingen / Debatten in de Tweede Kamer

 1. Wanneer werd het begrip “knettergek” voor het eerst gebruikt in de Tweede Kamer en door wie?
 2. Wie gebruikt dat begrip het vaakst, en hoe heeft zich dat ontwikkeld door de tijd?
 3. Door wie werd Agnes Kant het meest aangevallen tijdens de algemene politieke beschouwingen van 2008?
 4. Geef een top 10 van kamerleden die het vaakst interpelleerden in 2007.
 5. Geef een top 10 van kamerleden die het vaakst onderbroken werden in hun betoog in 2007.
 6. Geef een top 10 van kamerleden die het meest gesproken hebben in de Tweede Kamer in 2007

Help, er wordt naar me verwezen.

Geplaatst op 09-09-2008 door Maarten Marx | data, Political Mashup | tags: | comment image Geen reacties »

De meeste Kamervragen verwijzen in een voetnoot naar een bron die de aanleiding tot de Kamervraag beschrijft. Vaak zijn dat artikelen in dagbladen. Hier zijn een aantal voorbeelden:

KVR30913.xml: 1 De Telegraaf, 29 januari 2008.
KVR30917.xml: 1 De slag om de Domstad, blz. 80, 81 en 102.
KVR30918.xml: 1 De Limburger, 5 januari 2008.
KVR30921.xml: 1 Internetsite Elsevier, gedateerd 2 januari 2008.
KVR30923.xml: 1 De Pers, 17 december 2007.
KVR30926.xml: 1 http://english.hotnews.ro
KVR30929.xml: 1 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2007–2008, nr. 1167.

Een flink deel van de Kamervragen worden binnen een paar dagen na het verschijnen van het bericht gesteld. Het bericht heeft dus nog nieuwswaarde en zou nog gelezen kunnen worden op het internet.

Het is dan aardig om bij het oorspronkelijke bericht aan te geven dat het aanleiding was tot het stellen van een Kamervraag, met een hyperlink naar die vraag. Andersom zou de webversie van de Kamervraag door middel van een hyperlink direct kunnen verwijzen naar het artikel.

Om deze verbanden tot stand te brengen zouden de Kamervragen hun bronvermeldingen moeten voorzien van een URL naar het betreffende artikel. De andere kant op is wat lastiger. Eigenlijk zou elk artikel elke avond moeten nagaan of er die dag een Kamervraag op basis van haar gesteld is. En zo ja, dan past het artikel zich aan. Trots meldt het dat het aanleiding was tot Kamervragen over …, gesteld door …, zie http://…

| lees verder…