Help, er wordt naar me verwezen.

Geplaatst op 09-09-2008 door Maarten Marx | data, Political Mashup | tags: | comment image Geen reacties »

De meeste Kamervragen verwijzen in een voetnoot naar een bron die de aanleiding tot de Kamervraag beschrijft. Vaak zijn dat artikelen in dagbladen. Hier zijn een aantal voorbeelden:

KVR30913.xml: 1 De Telegraaf, 29 januari 2008.
KVR30917.xml: 1 De slag om de Domstad, blz. 80, 81 en 102.
KVR30918.xml: 1 De Limburger, 5 januari 2008.
KVR30921.xml: 1 Internetsite Elsevier, gedateerd 2 januari 2008.
KVR30923.xml: 1 De Pers, 17 december 2007.
KVR30926.xml: 1 http://english.hotnews.ro
KVR30929.xml: 1 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2007–2008, nr. 1167.

Een flink deel van de Kamervragen worden binnen een paar dagen na het verschijnen van het bericht gesteld. Het bericht heeft dus nog nieuwswaarde en zou nog gelezen kunnen worden op het internet.

Het is dan aardig om bij het oorspronkelijke bericht aan te geven dat het aanleiding was tot het stellen van een Kamervraag, met een hyperlink naar die vraag. Andersom zou de webversie van de Kamervraag door middel van een hyperlink direct kunnen verwijzen naar het artikel.

Om deze verbanden tot stand te brengen zouden de Kamervragen hun bronvermeldingen moeten voorzien van een URL naar het betreffende artikel. De andere kant op is wat lastiger. Eigenlijk zou elk artikel elke avond moeten nagaan of er die dag een Kamervraag op basis van haar gesteld is. En zo ja, dan past het artikel zich aan. Trots meldt het dat het aanleiding was tot Kamervragen over …, gesteld door …, zie http://…

IT oplossing: actieve documenten

Het bovenstaande klinkt raar en antropomorfisch omdat we teksten als statische eenheden zien. Maar een webpagina kan software bevatten die precies bovenstaande handelingen kan uitvoeren. Aan elk kranteartikel kunnen we een klein stukje AJAX code toevoegen dat de beschreven test uitvoert en zonodig de pagina aanpast. Dit is eenvoudig want we kunnen aan elk artikel dezelfde code toevoegen. Het uitvoeren van de test en het leggen van de verbanden gebeurt door complexe software die kan draaien op een aparte server die onafhankelijk kan zijn van de betreffende krant.

De uitdaging: omgaan met niet exacte verwijzingen

De kwaliteit van zo’n systeem dat verbanden legt (vindt het de gewenste verbanden, en zijn de gelegde verbanden ook correct?) is direct afhankelijk van de kwaliteit van de verwijzingen en het vermogen van het systeem om verwijzingen op te lossen tot hyperlinks. Ervaring van de Dienst Informatievoorziening van de Tweede Kamer leert dat het zelfs voor ervaren mensen nog vaak best lastig is om de juiste bron te pakken te krijgen. Zie ook onze eerdere blog over bronnen in kamervragen.

Het bouwen van zo’n systeem is dus een interressante en spannende IT uitdaging.

Reageer

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.