Meteen naar de juiste plek

Geplaatst op 24-04-2009 door Maarten Marx | resultaten | | comment image Geen reacties »

In de <!ELEMENT, het blad van de XML-SGML Holland user group is een artikel verschenen over gericht zoeken in de Handelingen der Staten Generaal en het PoliDocs project [1]. Ook staat er de XSLT code in om de aanvalsgraaf uit een eerder bericht te berekenen.
Dat mooie plaatje van Rianne Kaptein staat trouwens ook op de cover van het <!ELEMENT. Het artikel is ook hier te vinden.

  • [1] M. Marx. Meteen naar de juiste plek <!ELEMENT, Jaargang 15, Nr 1, 4-7, 2009.

De lengte van een gemiddelde Kamerdag

Geplaatst op 22-04-2009 door Maarten Marx | trivia | tags: , | comment image Geen reacties »

We wilden de volgende vraag beantwoorden:

Hoeveel woorden worden er gemiddeld op een hele dag in een vergadering van de Tweede Kamer gezegd?

We hebben daarvoor 6 jaar aan verslagen bij StatenGeneraalDigitaal opgehaald, van 1980 tot en met 1985. Dit zijn 843 vergaderdagen in totaal, gemiddeld 140 per jaar. Deze files nemen 13.6 GigaByte in beslag. Je kan dus net geen half jaar kwijt op een standaard 1GB USB stick.

In totaal bevatten al deze verslagen bijna 43 millioen woorden. Er staan dus gemiddeld per dag 51 duizend woorden in. In deze telling zijn alle woorden meegeteld en dus ook de kopjes boven iedere pagina, de namen van de leden en hun partij, en andre kleine aanwijzingen. Maar dit is niet meer dan 1-2 % van alle woorden. Een willekeurig voorbeeld is de vergadering van 21 Mei, 1968.

En hoe lang duurt dat dan?

Volgens [1] worden audioboeken het best met 150-160 woorden per minuut uitgesproken. Dit zou betekenen dat het voorlezen van een gemiddelde vergadering 340 minuten, en dus meer dan vijf en een half uur duurt.

  • [1] Williams, J. R. (1998). Guidelines for the use of multimedia in instruction, Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society 42nd Annual Meeting, 1447–1451.

Het langste woord in de Kamer

Geplaatst op 17-04-2009 door Maarten Marx | Uncategorized | | comment image Geen reacties »

Sinds begin februari meten we in de voorlopige verslagen van de vergaderingen in de Tweede Kamer wie de langste woorden gebruikt. Op dit moment staat Mark Rutte bovenaan met 36-karakter tellende woord ‘langeretermijnstructuurveranderingen‘ .

In onderstaand overzicht hebben we per kamerlid zijn of haar vijf langste woorden (met de meeste karakters) afgedrukt, en de leden geordend op hun “langste woord”. Het minimale langste woord per kamerlid is gebruikt door Marijnissen en is dus maar 10 karakters lang.


[root]
[spreker partij="VVD" naam="Rutte"]
[woord lengte="36"]langeretermijnstructuurveranderingen[/woord]
[woord lengte="33"]langetermijnstructuurhervormingen[/woord]
[woord lengte="25"]ontwikkelingssamenwerking[/woord]
[woord lengte="25"]gemeenteraadsverkiezingen[/woord]
[woord lengte="24"]uitgavenoverschrijdingen[/woord]
[/spreker]
[spreker partij="ChristenUnie" naam="Anker"]
[woord lengte="35"]opvoedingsondersteuningsmaatregelen[/woord]
[woord lengte="26"]betaaldvoetbalorganisaties[/woord]
[woord lengte="25"]betaaldvoetbalorganisatie[/woord]
[woord lengte="25"]voorbereidingshandelingen[/woord]
[woord lengte="25"]terugbetalingssystematiek[/woord]
[/spreker]
(...)
[spreker partij="PvdA" naam="Kraneveldt-van der Veen"]
[woord lengte="11"]meerderheid[/woord]
[woord lengte="9"]duidelijk[/woord]
[woord lengte="8"]pechtold[/woord]
[woord lengte="8"]voorstel[/woord]
[woord lengte="7"]fractie[/woord]
[/spreker]
[spreker partij="SP" naam="Marijnissen"]
[woord lengte="10"]meegekeken[/woord]
[woord lengte="9"]toevallig[/woord]
[woord lengte="8"]helemaal[/woord]
[woord lengte="8"]overheen[/woord]
[woord lengte="7"]precies[/woord]
[/spreker]
[/root]

Vrouwen in de Kamer

Geplaatst op 15-04-2009 door Maarten Marx | Uncategorized | | comment image Geen reacties »

Volgens een onderzoek van het IPP zaten er na de verkiezingen van November 2006 55 vrouwen in de Tweede Kamer. Dit is 36.7% van het geheel. Op dit moment (15 April 2009) zitten er 61 vrouwen in de Tweede Kamer, dit is nu dus al 40,6% (bron tweedekamer.nl).

Binnen het PoliDocs project bepalen we van elk woord dat gesproken wordt in de kamer, wie het zegt, wanneer, en in welke hoedanigheid. We kunnen nu dus gaan tellen hoe vaak de 55 vrouwen ook echt aan het woord komen in de plenaire zaal.

Een eerste begin hiermee is gemaakt door Ernst van Rheenen en Steven Grijzenhout, die vanaf 3 Februari 2009 dagelijks het aantal woorden gesproken door vrouwen in de Tweede Kamer bijhouden. De teller stond op 21 April op 32.1%. Dus meer dan 8 procent-punt onder het verwachte percentage.

Vrouwen spreken meer dan 20% minder dan mannen

Er zitten 61 vrouwen in de Kamer, en dus 89 mannen. We hebben de voorzitster niet meegenomen in onze tellingen, en die tellen we nu dus ook niet mee. De teller staat nu op 6274 woorden gemiddeld voor de vrouwen, en 7930 voor de mannen.

Dit betekent dat een vrouw gemiddeld maar 79% kan of mag zeggen van wat een man zegt.

ExcuusTruus, glazen plafond, of zijn vrouwen gewoon minder breedsprakig?

Natuurlijk geeft het aantal woorden maar een heel beperkt beeld.
Daarom doen we ook andere metingen, bijvoorbeeld hoe lang en hoe vaak de vrouwen op het spreekgestoelte in de Tweede Kamer staan. De eerste resultaten van die metingen laten een vergelijkbare onderrepresentatie van vrouwen zijn als de woordentelling.

Welke partij is het vrouwvriendelijkst?

Er zijn twee partijen waarbij vrouwen alles zeggen: het Lid Verdonk en de Partij voor de Dieren.
Maar goed, daar zitten dan ook geen mannen in.

Als we relatief kijken dan is er een hele duidelijke winnaar: de PVV heeft slechts 1 vrouw, Fleur Agema, in hun 9-koppige fractie, dus 11%, maar aan de andere kant wordt 19% van alle PVV woorden door een vrouw en dus door Fleur Agema uitgesproken, bijna twee keer zoveel als verwacht.

Ter vergelijking: na het Lid Verdonk en de PVV komt GroenLinks met 82% door vrouwen uitgesproken woorden. En dat terwijl er maar 5 van de 7 (71%) fractieleden vrouw is. Hier doen de vrouwen dus ietsje meer dan verwacht zou kunnen worden op basis van hun aantal.

Vrouwvriendelijkheidsindex van een partij

Hiervoor delen we het percentage woorden gezegd door vrouwen in een partij door het percentage vrouwen in die partij. De PVV krijgt dus een indexcijfer van 19/11 = 1.72. Het lid Verdonk en de PvdD beide een cijfer 1 (dat kan ook niet anders). En de SP komt met 9 vrouwen op de 25 leden uit op een indexcijfer van 1.49.

Afstudeerder sociale wetenschappen gezocht

Binnen het PoliDocs project kunnen we deze data beschikbaar maken vanaf 1965. Er moeten nog wel wat foutjes met de hand uitgehaald worden (vrouwen die trouwen en van naam wisselen bijvoorbeeld), maar de meeste data kan zo in SPSS.
We maken die data graag klaar voor een afstudeerproject van een sociale wetenschapper.

Interresse? Neem contact op met Maarten Marx.

Verwijzingen in Kamerstukken

Geplaatst op 03-04-2009 door Maarten Marx | resultaten | | comment image Geen reacties »

De Handelingen der Staten Generaal zijn gewoon notulen van een vergadering. En in vergaderingen worden vaak stukken besproken. Om te begrijpen wat er gezegd wordt is het soms nodig om die stukken er ook bij te halen. We probeerden dit bij Staten-Generaal Digitaal die daar een mooi hulpfunctie voor lijken te hebben, maar kwamen er toch niet uit.

Hier volgt het verslag van onze zoektocht.

Terzijde: deze blog had nooit zo makkelijk en duidelijk geschreven kunnen worden als er geen permalinks bestonden. Hulde aan zowel statengeneraaldigitaal als Google voor de creatie van permalinks voor al hun stukjes informatie. | lees verder…