Vrouwen in het Europees parlement: ExcuusTruusen of volwaardige leden?

Geplaatst op 13-05-2009 door Maarten Marx | resultaten | tags: , | comment image Geen reacties »

Een team van politicolgen en informatici van de Universiteit van Amsterdam hebben voor de verkiezingswebsite ikkieswijzer.nl alle verslagen van het Europees parlement sinds 2004 opgehaald en geanalyseerd. Dit gaat om bijna 20.000 schriftelijke vragen van parlementsleden aan de Europese commissie en meer dan 30.000 toespraken in het parlement.

De onderzoekers kijken naar de aanwezigheid van een zogenaamd glazen plafond voor vrouwen in verschillende publieke organisaties. Dit is nu bekeken voor het Europees parlement.
De belangrijkste conclusie is dat in het EU parlement vrouwen en mannen relatief vrijwel evenveel werk doen: de 31.2% vrouwen zijn verantwoordelijk voor 30.8% van alle toespraken. Maar er zijn wel grote verschillen tussen de EU-landen. Nederland scoort hier niet best: vrouwen geven 18% minder toespraken dan mannen. Daarbij laat Nederland alleen Oostenrijk en Spanje achter zich.

Zo gemeten is er dus geen sprake van een glazen plafond in het Europese parlement. In de Tweede kamer ligt dat heel anders. Daar nemen de 40.6% vrouwelijke leden slechts 32% van wat er gezegd wordt voor hun rekening. De meest vrouwvriendelijke partij daar is gek genoeg de PVV. De PVV heeft slechts 1 vrouwelijk lid, Fleur Agema. Zij vertegenwoordigt 11% van de PVV-fractie, maar is verantwoordelijk voor bijna 19% van wat de PVV in de Kamer zegt.

Vrouwen zeggen in Europa dus evenveel als mannen. Ze hebben het wel duidelijk over andere onderwerpen. Het verschil in woordgebruik kan je mooi laten zien met tagclouds. Die staan in deze blogpost.

De participatieindex

Het aandeel werk verzet door vrouwen in een organisatie wordt bepaald door het werk gedaan door vrouwen, als percentage, te delen door het percentage vrouwen in de organisatie. Wij noemen dit cijfer de participatieindex.
Een organisatie met 25% vrouwen die ook 25% van het werk uitvoeren krijgt een index van één. Net als een organisatie die geheel uit vrouwen bestaat. Een club met 10% vrouwen die 20% van het werk doen krijgt een index van twee. Omgekeerd, als er 20% vrouwen in een club zitten, die maar 10% van het werk uitvoeren, dan krijgt de club een index van een half.

Dus in een organisatie met een participatieindex van één doen mannen en vrouwen gemiddeld precies evenveel werk. Is de index lager dan één, dan zijn de mannen oververtegenwoordigd. Is de index hoger dan één dan doen de vrouwen in de organisatie meer dan je kan verwachten op basis van hun aantal.

Europees parlement

Over het algemeen doen de vrouwelijke EU parlementsleden net zo veel als de mannen.
Op dit moment zijn er 31.2% vrouwelijke leden. Die geven 30.8% van de toespraken en stellen 27.2% van de vragen.
Vrouwen hebben wel meer te zeggen dan mannen: de vrouwelijk toespraak duurt gemiddeld bijna 10% langer dan de mannelijke; de vrouwelijk vraag is 7% langer.

Deze gegevens zijn opvallend in vergelijking met de Nederlandse Tweede Kamer. Daar is op dit moment 40.6% van de leden vrouw, maar slechts 32% van wat er in de Kamer door parlementsleden wordt gezegd wordt door een vrouw gezegd. Dit is een participatieindex van 0.79.

Hoe doet Nederland het?

Over het algemeen zijn vrouwen dus net zo aanwezig in het EU parlement als de mannen. Maar hoe zit het als we naar de verschillende landen kijken? Dat geeft een veel gevarieerder beeld, waarbij Nederland slecht scoort in vergelijking met andere landen. Voor de vragen staat Nederland op de 17de plaats met een index van 1.04, voor de toespraken zelfs op de 23ste plaats, met een index van 0.82.
De indexcijfers per land staan in onderstaande grafieken.

Dit zijn gemiddelde cijfers over alle Nederlandse leden. Als we naar de activiteit van de afzonderlijke Nederlandse EU parlementsleden kijken, doen de vrouwen het bijzonder goed. Drie van de top vijf meest actieve leden zijn vrouw, met Sophie in het Veld de meest actieve vrouw. Ter vergelijking, bij de top 10 meest actieve EU parlementsleden zit slechts 1 vrouw. Deze lijstjes staan op http://ikkieswijzer.nl/personen/.

Hoe zit het in Nederland zelf?

Zoals gezegd heeft het Nederlandse parlement als geheel een index van 0.79. Maar hoe staat het met de verschillende partijen? Het lid Verdonk en de PvvD hebben index 1.0, want ze hebben geen mannelijke leden. De Partij voor de Vrijheid is het meest vrouwvriendelijk, met een index van 1.72. Die is bereikt door Fleur Agema, die in haar eentje verantwoordelijk is voor 19% van wat de PVV in de kamer zegt.

De best scorende fractie in het Europees parlement is de Independence/Democracy Group met een index van 2.0 voor de toespraken. In deze fractie zitten 2 Nederlanders, Bastiaan Belder (SGP) en Johannes Blokland (Christenunie).

Per Fractie

Tot slot, een overzicht van de participatie index van de verschillende frakties. De tabel daaronder toont welke Nederlandse partijen in die frakties zitten.

| ALDE | Democraten 1966
| ALDE | Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
| EVA | Independent
| EVA | Europa Transparant
| EVA | GroenLinks
| EVP-ED | Christen-Democratisch Appel
| GUE-NGL | Socialistische Partij
| IND-DEM | ChristenUnie / Staatkundig Gereformeerde Partij
| PES | Partij van de Arbeid

Reageer

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.