Verzameling maidenspeeches

Geplaatst op 13-10-2010 door Maarten Marx | onderwijs, research, trivia, Uncategorized | | comment image Geen reacties »

Binnen het PoliticalMashup project hebben we een verzameling maidenspeeches uit de Eerste en Tweede Kamer aangelegd. Volgens Wikipedia:

A maiden speech is the first speech given by a newly-elected member of a legislature or parliament.

In de Notulen van januari 1995 tot en met de zomer van 2010 hebben we 280 maidenspeeches gevonden.

Het plaatje hieronder bevat een speciale woordenwolk van alle maidenspeeches van één partij. De worden in de wolk zijn gekozen omdat ze heel erg het speciale van maidenspeeches van deze partij in vergelijking met die van andere partijen uitdrukken. De wolk is gemaakt door Rianne Kaptein en gebaseerd op haar werk samen met Jaap Kamps en Djoerd Hiemstra over woordenwolken.

Enig idee tot welke partij de sprekers van deze maidenspeeches behoren?


We hebben alleen speeches opgenomen die door de voorzitter werden ingeleid als zijnde een maidenspeech. Dit gebeurt op verschillende wijzes, maar meestal (voor heren) met de zin

Ik geef nu het woord aan de heer …., die zijn maidenspeech zal houden.

Van elke maidenspeech hebben we een grote hoeveelheid gegevens verzameld. Zij worden hieronder opgenoemd.

Koppeling aan andere bronnen

Elke maidenspeech is met een hyperlink gekoppeld aan de Handeling waarin de speech is uitgesproken. Men kan de speech dus in de context van die vergadering lezen.
De spreker van de speech is gekoppeld aan zijn biografie bij parlement.com, net als alle andere sprekers tijdens het debat waarin de maidenspeech plaatsvond.

Precisie en volledigheid

Alle speeches in ons corpus zijn ook echt maidenspeeches. Echter het zijn niet allemaal maidenspeeches van kamerleden. Ook ministers kunnen een maidenspeech houden. Als ze dan daarna als kamerlid in de Kamer komen, kunnen ze er nog eentje houden. Van Pechtold hebben we twee maidenspeeches.
Ook is er een “maidenspeech” (inderdaad tussen quotes in de notulen) van Sophie In het Veld, destijds lid van het Europees Parlement.

We moeten nog onderzoek doen naar de volledigheid. Hiermee bedoelen we of we van elk Kamerlid dat in de genoemde periode in de Kamer kwam, ook haar maidenspeech hebben.

Uitbreiding

We hebben nu alleen de periode vanaf 1995 bekeken. Bij het statengeneraal digitaal project zijn nu al de Handelingen vanaf 1867 beschikbaar. De analyse daarvan is wat moeilijker omdat dit geOCRde stukken zijn. Een eerste indruk laat zien dat er in de eerste 4 parlementaire jaren van de negentiger jaren minstens 60 maidenspeeches werden gegeven. In het jaar 1993-1994 waren dat onder meer Rouvout, Remkes en Rabbae.

Opgeslagen eigenschappen van de maidenspeech, de spreker, en de context van de speech

# speech zelf
* aantal woorden
* aantal zinnen
* aantal paragrafen
* Wie wordt genoemd? NE’s
* Onderscheidende woorden: (e.g. parsimonious tegen de andere speeches in
dit onderwerp)
* hoeveel speeches/scenes van spreker VOOR deze en NA deze
* verstreken tijd sinds installatie van kamerlid

# context
* titel debat
* trefwoorden debat uit metadata
* wie zijn de andere sprekers
* hoeveelste speech in dit onderwerp
* Aantal interrupties (door voorzitter en door anderen)
* Importance van het debat. (zie Jongmans).

#spreker
* Naam
* ID, link naar bio
* aantal dagen sinds aanvang kamerlidmaatschap
* party
* functie (1|2de kamerlid of minister)

Ordening van speeches
* op tijd
* alfabetisch

en mogelijk gegroepeerd
* functie
* partij

Hypothese: Er is een positief verband tussen de belangrijkheid van de
maidenspeech en het verloop van de politieke carriere van de spreker.

Reageer

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.