Niet Wilders, maar Cohen krijgt de meeste aandacht

Geplaatst op 23-02-2011 door Maarten Marx | parliament | tags: | comment image Geen reacties »

We hebben een aantal malen over interruptienetwerken geschreven. Een interruptiegraaf is een graphische weergave van een debat als een sociaal netwerk, waarin de deelnemers aan het debat de knopen zijn en er een pijl gaat van A naar B als A persoon B interrumpeerd. Onderaan deze post staat een voorbeeld van zo’n netwerk.

Net als hyperlinks tussen webpaginas kan je een interruptie zien als het geven van aandacht.
Binnen zo’n graaf kan je dan kijken wie er het meeste aandacht krijgt. Dat is op verschillende manieren te meten. We noemen er drie:

  • tel het aantal inkomende pijlen (de indegree)
  • weeg het aantal inkomende pijlen op een bepaalde manier:
    • gebruik de dikte van de pijl (het aantal interrupties, dus de intensiteit van de aandacht)
    • weeg een inkomende pijl met de belangrijkheid van de gever van de aandacht.

Het laatste idee zit achter Google’s fameuze PageRank wat weer een variant is van het begrip eigenvector centraliteit, dat veel in sociale netwerk analyse gebruikt. wordt.

We leggen het idee in een versimpelde versie uit. Voor meer, zie Wikipedia over PageRank.
Het idee is dat de aandacht die een persoon kan “weggeven” gelijk is aan zijn belangrijkheid. Als iemand zijn aandacht aan meerdere mensen geeft (hij interrumpeert meerdere personen), dan verdeelt hij zijn aandacht over die personen. De belangrijkheid van iemand is dan de som van alle aandacht die hij ontvangt.
In een formula gaat dat dan als volgt: de belangrijkheid van een persoon a in een netwerk, notatie B(a) , is

B(a) = de som van B(b)/outdegree(b) voor alle b met een pijl naar a

De outdegree(b) is het aantal pijlen dat vanuit b vertrekt.
We geven hieronder de sterk gerelateerde eigenvector centraliteit voor de deelnemers aan het debat over de regeringsverklaring op 26 Oktober 2010. Onderaan deze post staat een tekening van de interruptiegraaf. De interruptiegraaf staat nog mooier afgedrukt in een artikel in NRC Next. In dat artikel staan de deelnemers ook gerangschikt op het aantal ontvangen interrupties.
De volgorde aan de top is Blok, Wilders, Buma en dan Cohen. Cohen heeft minder dan een kwart van de interrupties die Blok heeft gekregen.

Gaan we de eigenvector centraliteit berekenen, dan komt er een heel ander beeld naar voren. Nu krijgt Cohen de meeste aandacht, gevolgd door, wie had ook anders verwacht, Wilders. Blok en Buma krijgen nu vrijwel evenveel aandacht, maar flink minder dan Cohen en Wilders. De rest krijgt slechts marginaal aandacht.

Cohen 1
Wilders .85
Blok .6
Buma .58
Van der Staaij .11
Pechtold .09
Halsema .09
Roemer 0
Rouvoet 0
Thieme 0

Voor iedereen die zelf wil gaan rekenen met deze graaf hebben we hem beschikbaar gemaakt in graphml formaat.

Reageer

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.