Verkiezingsprogrammas van Lipschits Digitaal

Geplaatst op 08-05-2012 door Maarten Marx | data, parliament, Political Mashup, resultaten | tags: | comment image Geen reacties »

PoliticalMashup heeft samen met het DNPP de bundels verkiezingsprogrammas gemaakt door Isaac Lipschits gedigitaliseerd. Het DNPP heeft de boeken ingescand en geOCRed. Suzan Verberne heeft de teksten vervolgens omgezet naar een uitgebreid XML formaat.
In deze blogpost laten we zien wat je daar dan mee kan. Om te beginnen een verkiezingsthemawolk van de VVD uit 1998. Hierin staan alle onderwerpen die volgens Lipschits minstens 2 maal in het programma van de VVD aan bod kwamen. De top tien bestaat inderdaad uit typische VVD onderwerpen.

werkgelegenheid:16
 Europese_samenwerking:12
 milieubeleid:11
 belastingen_algemeen:11
 onderwijs:11
 economische_groei:9
 gezondheidszorg:9
 criminaliteits_bestrijding:9
 loon-_en_inkomensbeleid:8
 gemeentelijk_bestuur_en_beleid:8Lipschits gebruikte een zeer modern systeem om de verkiezingsprogrammas te voorzien van trefwoorden: elk programma werd onderverdeeld in stukjes voorzien van een unieke naam die over een of meer onderwerpen gingen. Vanuit een uitgebreide index achterin het boek kan je dan voor elke partij heel snel alle standpunten van die partij over een bepaald onderwerp terugvinden. Het vergelijken van de standpunten van partijen werd dus erg gemakkelijk.

In het XML formaat dat wij gebruiken, zijn alle verwijzende trefwoorden direct gekoppeld aan de stukjes tekst, zoals in het volgende voorbeeld (stukje 13 uit het programma van de SGP uit 1998):

 <p id='nl.p.sgp.13'>
    <themes>
      <theme id='discriminatie' score=''/>
      <theme id='Europese_samenwerking' score=''/>
      <theme id='minderheden__etnische_en_culturele' score=''/>
      <theme id='normen_en_waarden' score=''/>
      <theme id='religie' score=''/>
      <theme id='remigratiebeleid' score=''/>
      <theme id='vluchtelingenbeleid' score=''/>
      <theme id='werkgelegenheid' score=''/>
      <theme id='zondagsarbeid_zondagsrust' score=''/>
    </themes>
 13 Nederland is dichtbevolkt, maar Nederland is niet vol. Daarom is er plaats voor allen die 
daadwerkelijk aan vervolging bloot staan. De procedure tot toelating moet snel en zorgvuldig zijn.
 De SGP streeft naar het volgende. a. Vreemdelingen die illegaal in Nederland ver blijven, worden 
metterdaad Nederland uitgezet. Indien dit niet direct mogelijk is, wordt hun aanwezigheid in 
Nederland gecontroleerd. b. Er dienen, zoveel mogelijk in Europees ver band, sancties te worden 
getroffen tegen landen die weigeren uitgewezen onderdanen terug te nemen. 

[...]

 Er mag geen misverstand over bestaan: voor de wet is iedere inwoner van Nederland gelijk. Maar 
wanneer het gaat om de inhoud van de wet dan is niet dat wat de Koran, Boeddha, Marx of Kant zegt 
richtinggevend, maar wat de Bijbel zegt. 

[...]
  </p>

Dit biedt allerlei geweldige mogelijkheden voor snelle analyses. Om dat te demonstreren hebben we wat tellingen gedaan op de programmas uit 1998. We kijken naar de populariteit van de onderwerpen in die verkiezingen.

Er zijn 218 onderwerpen die verwijzen naar minimaal 1 stukje in 1 programma. De top 10 meest gebruikte zijn hieronder genoemd, met daarachter het percentage stukjes wat onder dat onderwerp valt en het absolute aantal tussen haakjes. Let op, 1 stukje kan gekoppeld worden aan meerdere onderwerpen. Percentages tellen dus niet op tot 100.

 milieubeleid	0.3 (246)
 werkgelegenheid	0.25 (206)
 Europese_samenwerking	0.18 (152)
 sociale_voorzieningen	0.17
 gezondheidszorg	0.16
 criminaliteits_bestrijding	0.16
 gemeentelijk_bestuur_en_beleid	0.16
 ouderenbeleid	0.15
 onderwijs	0.13
 loon-_en_inkomensbeleid	0.12

We kunnen dezelfde percentages ook per partij uitrekenen. Die staan in deze Excel sheet. De absolute waardes staan in dit tab separated csv bestand.

Een aardige manier om snel te zien welke partij de aandacht legt op welk onderwerp is om het percentage stukjes van die partij te delen door het percentage van alle stukjes. Als een partij dus net zoveel aandacht aan een onderwerp besteed als gemiddeld krijgt het score 1 voor dat onderwerp. Besteed het relatief veel aandacht aan een onderwerp dan komt de score boven de 1.
Zo verwachten we dat GroenLinks zal winnen bij milieubeleid, de AOV (Ouderenpartij) bij ouderen, en de VVD bij criminaliteitsbestrijding.
De werkelijkheid was in 1998 echter flink anders… de VVD wint bij onderwijs, en is pas derde bij criminaliteitsbestrijding, na de RPF en het CDA. Deze relatieve resultaten staan in dit Excel bestand.

De namen van de partijen spreken meestal voor zich. Meer informatie erover is te vinden via http://resolver.politicalmashup.nl/nl.p.aov , waarbij het deel nl.p.aov veranderd kan worden in een andere partijnaam.

Reageer

Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren.