AI Bachelor Honours Project

Breek de politiek open. Maak het inzichtelijk. Ontdek verborgen structuren.

Samenvatting
In dit project gebruik je AI technieken om structuur te ontdekken in de Nederlandse politiek op basis van de PoliticalMashup database. Deze bevat onder andere alle Handelingen der Staten Generaal sinds 1814 in XML formaat.
Een mogelijk onderwerp is het in kaart brengen van stemgedrag. Op dit moment bestaat er geen database in Nederland waarin is bijgehouden hoe de partijen hebben gestemd in de Kamer. Op basis van zo’n database kun je heel bijzondere conclusies gaan trekken of juist loochenen (bijvoorbeeld dat de PVV erg veel gelijk stemt met de SP, zoals Elsevier beweerde).

Begeleiding: Maarten Marx en Anne Schuth

Project beschrijving

Het PoliticalMashup project van de UvA verzamelt allerlei politieke data en maakt die op een open manier toegankelijk als semi-gestructureerde (XML) data. Zo weten we bijvoorbeeld van iedere politicus die sinds 1814 in de Kamer zat exact wat hij of zij gezegd heeft, wanneer, in welke rol, en tegen wie.
Deze data is eenvoudig toegankelijk en dus direct geschikt om spannende verbanden en inzichten in te ontdekken. Technieken uit de AI als data-mining, machine leren en natuurlijk taal verwerking zijn hier zeer geschikt voor.
Als de ontdekte verbanden ook nog eens inzichtelijk getoond kunnen worden kan dit leiden tot leuke resultaten die breed aanspreken. Twee voorbeelden: De uitwerking van een vergelijkbaar project (3 man, 5ECTS, Informatiekunde) heeft onlangs de derde prijs in een prestigieuze Europose competitie gewonnen . Een ander project haalde de voorpagina van NRC en NRC Next.

Mogelijk onderwerp project
Vanuit de media, de wetenschap en de Tweede Kamer zelf is er een diepe wens om het stemgedrag van de politieke partijen goed in kaart gebracht te hebben. Op dit moment bestaat er geen database waarin wordt bijgehouden hoe de partijen hebben gestemd op welke stukken. Die informatie is echter wel als tekst in de Handelingen aanwezig, en al gedeeltelijk door PoliticalMashup ontsloten.

In het project brengen we stemgedrag in kaart en proberen het te verklaren. Is het bijvoorbeeld mogelijk om het succes van een motie, amendement of wetsontwerp te voorspellen met behulp van een beslisboom of een regressievergelijking?

We doen dit minstens voor de “digitale periode” 1995-heden, maar liefst gaan we ook verder terug en gebruiken ingescande en ge-OCRde teksten.
Eigen ideeen
In overleg zijn ook heel andere projecten mogelijk. We hebben erg veel politieke data. Onder andere alle Tweets van alle kamerleden sinds 2 jaar, alle verkiezingsprogrammas sinds de oorlog, de Handelingen van een flink aantal Europese landen, alle kamervragen gesteld sinds de jaren 70, …

Laatst aangepast op 30-06-2011 door Maarten Marx Geen reacties »

Notice: Theme without sidebar.php is deprecated since version 3.0 with no alternative available. Please include a sidebar.php template in your theme. in /var/www/html/PoliticalMashup/wp-includes/functions.php on line 3679