Amsterdam Open Data Exchange

Geplaatst op 04-09-2014 door Maarten Marx | ODE | tags: , | comment image Geen reacties »

Het Open Data Exchange (ODE II) project is net afgerond met een mooi boekje waarin alle projecten vermeld staan. Uva heeft haar bijdragen bij elkaar gebundeld op een website.

Linking Hansards to related newsarticles

Geplaatst op 15-04-2014 door Maarten Marx | DiLiPaD, ExPoSe, ODE, parliament | tags: | comment image Geen reacties »

We describe a simple technique with which to link news articles to debates in Parliament.
The technique uses the news search engine EMM Newsexplorer.
As search strings we use

  • the date of the debate
  • the speakers
  • the first ten words from a unigram parsimonious language model created from the debate

Results on oral questions are promising. In this post we explain how we find the relevant news articles, evaluate the results. Code is provided.
| lees verder…

Regering=positief, oppositie=negatief

Geplaatst op 21-10-2013 door Maarten Marx | ODE, parliament, Political Mashup | tags: | comment image Geen reacties »

Taalkundig onderzoek door Graeme Hirst en zijn studenten laat zien dat leden van regeringspartijen goed te onderscheiden zijn van leden van de oppositie door naar de polariteit van hun taalgebruik te kijken.
PoliticalMashup heeft dat onderzoek nagedaan voor de Tweede Kamer. We keken naar alle Handelingen sinds het aantreden van het kabinet Rutte II in November 2012.
Daaruit haalden we alleen de adjectieven en legden die naast een woordenlijst waarin voor veel adjectieven het sentiment is aangegeven (verkrijgbaar bij de Taalunie).

Wat bleek? Ook in Nederland vermijden zowel de kabinetsleden als de leden van de regeringspartijen negatieve woorden. Leden van de oppositie gebruiken daarentegen veel vrijer negatieve termen.

De top 30 woorden per groep

We laten alleen adjectieven zien met een sentimentscore. De score kan lopen van 1 tot 4 plusjes of minnetjes. Ter verduidelijking hebben we die score steeds aan het woord vastgeplakt.

Klik op de wolk om hem groot te zien. Als je je muis erover legt zie je bij welke groep de wolk hoort

Wordle: MP opposition 12-13 Wordle: MP VVD & PvdA 12-13 Wordle: Govn Members 12-13
| lees verder…

Hilariteit in de Kamer

Geplaatst op 02-10-2013 door Maarten Marx | ODE, parliament | tags: | comment image Geen reacties »

Sinds een tijdje bevatten de Handelingen ook aanwijzingen voor niet verbale gebeurtenissen zoals geroffel op de bankjes of hilariteit. In de Duitse Handelingen is dit al langer het geval, en vinden we vaak de mooie term Heiterkeit, wat in het Nederlands vertaald kan worden met blijdschap, jovialiteit, opgeruimdheid, opgewektheid, vreugde of vrolijkheid.

We hebben in de Algemene Beschouwingen van Woensdag 25 September gekeken wie er nou aanleiding gaf tot gelach of geroffel, en met welke uitspraak.
De lijst staat als spreadsheet op Google Fusion Table.

Zip file met de Handelingen data en het Xquery script om de CSV te maken.

Handelingen 2012-2013 in Folia formaat beschikbaar in Dans Easy

Geplaatst op 30-09-2013 door Maarten Marx | data, ODE, parliament | tags: , | comment image Geen reacties »

De Handelingen der Staten Generaal uit het Parlementaire jaar 2012-2013 in XML formaat volgens het proceedings.rncl schema zijn beschikbaar gemaakt via DANS Easy op met identifier urn:nbn:nl:ui:13-l67p-ty.
De teksten in de paragrafen in de Handelingen zijn opgedeeld in zinnen en vervolgens in woorden.
Aan elk woord is het lemma en de woordsoort toegevoegd. Named entities zijn herkend en hun meest waarschijnlijke Wikipedia paginas zijn daarmee verbonden.
Deze informatie staat in het Folia formaat en is gemaakt met de Frog software.

De kenmerkende woorden voor elke bewindslid

Geplaatst op 25-09-2013 door Maarten Marx | data, ODE, parliament | tags: | comment image Geen reacties »

In samenwerking met Vrij Nederland heeft PoliticalMashup voor elk lid uit het Kabinet Rutte II de meest kenmerkende woorden bepaald. We hebben gekeken naar werkwoorden, zelfstandige en bijvoegelijke naamwoorden.
Als voorbeeld hieronder die van Staatssecretaris Teeven. Klik op het plaatje om naar een grotere versie te gaan.
Wordle: teeven-nouns Wordle: teeven-werkwoorden Wordle: teeven-adjectief
| lees verder…

Vrij Nederland: kabinetsleden tijdens eerste jaar Rutte II

Geplaatst op 23-09-2013 door Maarten Marx | data, ODE, parliament | | comment image Geen reacties »

PoliticalMashup heeft samen met Vrij Nederland een analyse gemaakt van de debatten door de kabinetsleden tijdens het eerste jaar van Rutte II. Ter vergelijking is een zelfde analyse gemaakt van het eerste jaar van het laatste “vergelijkbare” kabinet, Balkenende IV.
Interrupties
We hebben voor elk kabinetslid, voor elk debat waar dat lid aan meedeed in de Handelingen van de Tweede Kamer geturfd hoeveel interrupties er waren, door wie, of er ook fractievoorzitters aanwezig waren, en hoeveel moties er werden ingediend.
Op basis daarvan heeft VN per bewindspersoon een score bepaald.

De gegevens zijn vrij beschikbaar als twee Google Fusion tables: Rutte II en Balkenende IV.
Deze spreadsheets bevatten naast de tellingen ook links naar alle debatten die in de analyse zijn gebruikt.

Hieronder een voorbeeld van wat je met deze gegevens kan doen: een taartdiagram dat per kabinetslid aangeeft hoeveel moties dat lid in het eerste jaar van Rutte II ontvangen heeft, zowel absoluut als relatief ten opzichte van het hele kabinet.

| lees verder…

Open publiceren van overheidsdata

Geplaatst op 06-09-2013 door Maarten Marx | ODE | | comment image Geen reacties »

Maarten Marx geeft 13 September een college over dit onderwerp op de Haagse Hogeschool.

Haagse Hogeschool 2012-09-13 from maartenmarx

Eerstejaars Informatiekunde werken met Open Amsterdams Data

Geplaatst op 03-09-2013 door Maarten Marx | ODE, onderwijs | | comment image Geen reacties »

Op de eerste dag van hun studie hebben de eerstejaars Informatiekunde aan de Universiteit van Amsterdam de hele dag met open data gestoeid.
Hun opdracht was om op basis van open CBS data over de Amsterdamse wijken via een kaart te laten zien waar je het beste kon gaan wonen als eerstejaars student.
| lees verder…

Wie zegt wat senioren belangrijk vinden in de Tweede Kamer?

Geplaatst op 19-08-2013 door Maarten Marx | ODE | | comment image Geen reacties »

Om een antwoord te krijgen op deze vraag heeft Plus Magazine PoliticalMashup om hulp gevraagd.
De resultaten worden in het December nummer van PlusMagazine bekend gemaakt. Hier bespreken we hoe we dat hebben aangepakt.

| lees verder…

« eerdere stukken