Netherlands Institute of Government Data Management Course

Geplaatst op 20-04-2016 door Maarten Marx | data, lecture, Political Mashup | tags: | comment image Comments Off on Netherlands Institute of Government Data Management Course

From 18 to 22 April, 2016 NIG, DANS and CBS organise a data management course.

Maarten Marx is one of the speakers on the day at DANS on April 20.
His slides are here available on the web.

KB kranten bij PoliticalMashup

Geplaatst op 12-08-2014 door Maarten Marx | data, Political Mashup | tags: , | comment image Geen reacties »

Het KB kranten archief is een belangrijk corpus dat gebruikt wordt binnen het PoliticalMashup project.
In dat project zijn twee “zoekmachines” gemaakt waarmee dat archief bevraagd kan worden:

  1. Zoeken met reguliere expressies.
    Hier kan je zoeken in een gestratificeerde steekproef (rond de 8000 artikelen).
  2. KB ngram viewer

We hebben de krantenartikelen in een eigen XML formaat gegoten waarin de metadata en de tekst data van elk artikel overzichtelijk bij elkaar staan. De steekproef is hier op te halen. De XML valideert met betrekking tot het schema op http://schema.politicalmashup.nl/kbpaper/kbpaper-schema.rnc. Dit schema is ook beschikbaar in een meer leesbare HTML versie.

Code van KB ngram viewer

Neem contact op met Maarten Marx of Dispectu.com.

Dutch parliamentary data in RDF format

Geplaatst op 12-08-2014 door Maarten Marx | data, DiLiPaD, ExPoSe, Political Mashup | tags: , | comment image Geen reacties »

The Dutch parliamentary data created by PoliticalMashup is now also available in RDF format, and can be queried from a SPARQL endpoint.
The dataset is enriched with recognized named entities which are linked to DBpedia and Wikipedia.
More information can be found in the ParlBench paper and this description of a benchmark experiment.

Note

The sparql endpoint only contains 1% of all data. If you want to query the data using sparql you must download it and load it in your own endpoint. Below is a short description how to do that.

Links

| lees verder…

Leren classificeren van verkiezingsprogrammas

Geplaatst op 15-04-2014 door Maarten Marx | DiLiPaD, Political Mashup, resultaten | tags: | comment image Geen reacties »

Het artikel Automatic thematic classification of election manifestos van Suzan Verbernea, Eva D’hondt, Antal van den Bosch en Maarten Marx is verschenen in Information Processing & Management (Volume 50, Issue 4, July 2014, Pages 554–567).
| lees verder…

UK Hansards in PoliticalMashup format

Geplaatst op 03-04-2014 door Maarten Marx | data, DiLiPaD, parliament, Political Mashup | | comment image Geen reacties »
Dilipad-logo-REVERSED-300dpi Debates of the House of Lords and House of Commons from 1935 until “yesterday” are available in the XML format developed within the PoliticalMashup project. The debates are available as one dump of XML files and through a rudimentary search interface.
All debates are available in XML, RDF and HTML formats, via a simple parameter:

| lees verder…

Kranten door de tijd

Geplaatst op 25-10-2013 door Maarten Marx | Political Mashup, resultaten | tags: , | comment image Geen reacties »

PoliticalMashup heeft een applicatie ontwikkeld waarmee de relatieve frequentie van woorden of frases per jaar in de kranten collectie van de Koninklijke Bibliotheek eenvoudig zichtbaar wordt gemaakt.

KB historische kranten ngram viewer.

Spellingshervormingen zijn mooi terug te zien, bijvoorbeeld met de twee zoekvragen ‘regering’ en ‘regeering’.

Zoeken met de gebruikte zoektermen in de kranten van een bepaald jaar kan door te klikken op het bolletje in de grafiek boven dat jaar.

Regering=positief, oppositie=negatief

Geplaatst op 21-10-2013 door Maarten Marx | ODE, parliament, Political Mashup | tags: | comment image Geen reacties »

Taalkundig onderzoek door Graeme Hirst en zijn studenten laat zien dat leden van regeringspartijen goed te onderscheiden zijn van leden van de oppositie door naar de polariteit van hun taalgebruik te kijken.
PoliticalMashup heeft dat onderzoek nagedaan voor de Tweede Kamer. We keken naar alle Handelingen sinds het aantreden van het kabinet Rutte II in November 2012.
Daaruit haalden we alleen de adjectieven en legden die naast een woordenlijst waarin voor veel adjectieven het sentiment is aangegeven (verkrijgbaar bij de Taalunie).

Wat bleek? Ook in Nederland vermijden zowel de kabinetsleden als de leden van de regeringspartijen negatieve woorden. Leden van de oppositie gebruiken daarentegen veel vrijer negatieve termen.

De top 30 woorden per groep

We laten alleen adjectieven zien met een sentimentscore. De score kan lopen van 1 tot 4 plusjes of minnetjes. Ter verduidelijking hebben we die score steeds aan het woord vastgeplakt.

Klik op de wolk om hem groot te zien. Als je je muis erover legt zie je bij welke groep de wolk hoort

Wordle: MP opposition 12-13 Wordle: MP VVD & PvdA 12-13 Wordle: Govn Members 12-13
| lees verder…

E-Politieke Geschiedenis

Geplaatst op 30-08-2013 door Maarten Marx | lecture, parliament, Political Mashup | tags: | comment image Geen reacties »

Maarten Marx geeft een lezing over het inzetten van computers in geschiedenis onderzoek op de Expertmeeting Politieke Geschiedenis, 13 September op de RU te Nijmegen.
Hij zal laten zien hoe je slimmer kunt zoeken in gestructureerde teksten, en hoe computers kunnen helpen in het ontdekken van verbanden.
De voorbeelden staan in het teken van het onderzoek in Nijmegen naar fascisme. Hieronder een netwerk dat sprekers en debatsonderwerpen verbindt. Een spreker en een onderwerp is verbonden als de spreker tijdens dat onderwerp over fascisme gesproken heeft.


| lees verder…

Expertise dag Sociale Media

Geplaatst op 15-06-2013 door Maarten Marx | Political Mashup | tags: | comment image Geen reacties »

Maarten Marx geeft samen met Dimitri Tokmetzis een lezing op de derde Expertise dag Sociale Media georganiseerd door de NVJ Academy en het Expertisecentrum Journalistiek.
Zij spreken over de samenwerking tussen journalistiek en wetenschap en illustreren dat met hun gezamelijke onderzoek naar het netwerk van Twitteraars binnen het Haagse.

  1. Programma expertisedag

Suzan Verberne op eHumanities workshop

Geplaatst op 11-06-2013 door Maarten Marx | Political Mashup, resultaten | tags: | comment image Geen reacties »

Suzan Verberne presenteert haar werk over het leren classificeren van verkiezingsprogrammas op de Soeterbeeck eHumanities workshop op 13 en 14 Juni, 2013.

Links

| lees verder…

« eerdere stukken