Over Political Mashup

Het Political Mashup-project heeft als doel het eenvoudig digitaal doorzoekbaar maken van grote hoeveelheden politieke data, vanaf 1946. Te denken valt aan partijprogramma’s, kamerhandelingen, krantenberichten en berichten op weblogs van politici of politiek-geïnteresseerden.

Behalve het digitaal ontsluiten van deze data streven we er naar het semantisch doorzoeken ervan mogelijk te maken. Dat betekent dat naast het zoeken naar trefwoorden ook betekenisvollere zoekopdrachten naar thema’s, personen en gebeurtenissen mogelijk zullen worden. Zo kan onder meer worden nagegaan welke politici regelmatig in de Kamer op elkaar reageren, wie een onderwerp voor het eerst op de agenda heeft gezet, welke beloften de partijen tijdens de laatste verkiezingen over een thema hebben gedaan, of hoe pers en publiek reageerden op bepaald politiek nieuws.

Political Mashup is een gezamenlijk start-up project van UvA-informatica, RUG DNPP en UvT-computer linguïstiek.

Hoewel veel documenten (deels) al in digitale vorm beschikbaar zijn, is er nog geen manier om ze allemaal ineens te doorzoeken. In plaats daarvan moet vaak elk relevant document afzonderlijk geopend worden en doorzocht op trefwoorden. Regelmatig is het onvermijdelijk handmatig teksten te analyseren. De Political Mashup biedt een aantal duidelijke voordelen.

Hoeveelheid data

De tijd en moeite die het doorzoeken van materiaal momenteel kost zorgt ervoor dat datasets noodgedwongen klein blijven. Met de Political Mashup wordt het haalbaar uitspraken te doen gebaseerd op een omvangrijker corpus aan materiaal.

Vergelijkend en diachronisch onderzoek

Omdat de Mashup zowel partijpolitieke documenten, als nieuws en geluiden uit de maatschappij in kaart brengt, zal het eenvoudiger worden verbanden te leggen tussen deze verschillende domeinen. Vergelijkingen tussen partijen, of tussen één partij op verschillende momenten in de tijd zijn eveneens mogelijk.

Nauwkeurigheid

Door gebruik te maken van digitale zoekmethoden worden bepaalde menselijke fouten voorkomen. Bijvoorbeeld het over het hoofd zien van documenten of onbedoeld mee laten wegen van de eigen mening.

Overzichtelijkheid

De digitale zoekresultaten kunnen snel worden gevisualiseerd. Bijvoorbeeld als grafiek, graaf of tagcloud. Zonder de zoekresultaten volledig uit te pluizen is al een snelle eerste indruk mogelijk.

Digitale media

De rol van internet in verkiezingscampagnes en daarbuiten groeit. Online nieuwssites, mensen die hun reacties geven op nieuwsberichten of weblogs en sites van politici en partijen worden in toenemende mate ingezet. Deze bronnen zullen met de Political Mashup vanaf een centrale plaats toegankelijk zijn.

Snelheid

Digitaal zoeken gaat sneller dan handmatig zoeken. Een grote hoeveelheid data die op één plaats ontsloten is, werkt efficiënter dan het sprokkelen van brokjes data uit bibliotheken, archieven en kranten.

Laatst aangepast op 04-04-2008 door Marina Lacroix Geen reacties »

Notice: Theme without sidebar.php is deprecated since version 3.0 with no alternative available. Please include a sidebar.php template in your theme. in /var/www/html/PoliticalMashup/wp-includes/functions.php on line 3679